Обиколка на фабриката

Индустриски парк 1
Рецепција
канцеларија
Фабрика
Нано облога
Опрема за проверка на квалитетот